Følg havneudvidelsen skridt for skridt

Sådan kommer Sæby Havn til at se ud efter havneudvidelsen

Hver gang der sker nyt på Sæby Havn, vil vi indlæse nye billeder. Så velkommen til og nyd billederne.

Billederne er taget af fotograf Tom Jensen, Sæby.

Tirsdag den 14. december 2021

Onsdag den 24. november 2021

Onsdag den 17. november 2021

 

Torsdag den 4. november 2021

 

Torsdag den 28. oktober 2021

 

Tirsdag den 26. oktober 2021

26 10.21_De nye bådpladser er snart klar til brug_foto Tom Jensen

26 10.21_der slides og skæres for at blive færdig med udvidelsen_foto Tom Jensen

26 10.21_Dykkere er også en del af havne udvidelsen_foto Tom Jensen

26 10.21_gangbroer støbes_foto Tom Jensen

26 10.21_Gravemaskine arbejder på stendige_Foto Tom Jensen

26 10.21_Gravemaskiner arbejder fortsat på Sæby Havneudvidelse_foto Tom Jensen

26 10.21_Gravemaskiner arbejder fortsat på Sæby Havneudvidelse_foto Tom Jensen

 

Tirsdag den 12. oktober 2021

12.10.2021_Oversigt over ny indsejling_foto Tom Jensen

12.10.2021_Gravemaskine arbejder på den nye indsejling_foto Tom Jensen

12.10.2021_Den nye indsejling er snart klar til sejere_foto Tom Jensen

12.10.2021_Gravemaskiner arbejder fortsat på den nye havneudvidelse_foto Tom Jensen

12.10.2021_De nye sejlpladser er snart klar _foto Tom Jensen

 

Tirsdag den 28. september 2021

Tirsdag den 14. september 2021

Mandag den 30. august 2021
30.08.2021_der arbejdes på den nye bro

Torsdag den 20. august 2021

Tirsdag den 3. august 2021

Mandag den 26. juli 2021

Onsdag den 14. juli 2021

Onsdag den 7. juli 2021

Tirsdag den 22. juni 2021

Onsdag den 9. juni 2021


Tirsdag den 1. juni 2021

Torsdag den 27. maj 2021Tirsdag den 18. maj 2021

18.05.2021 - der arbejdes i højt tempo på Sæby Havn-Foto Tom Jensen

18.05.2021 -Luftfoto af havneudvidelsen- Foto Tom Jensen

18.05.2021 Der arbejdes hårdt på Sæby Havn- Foto Tom Jensen

18.05.2021 Så langt er havnearbejdet kommet - Foto Tom Jensen

18.05.2021 - Arbejdet går godt fremad på Sæby Havn_ Foto Tom Jensen

18.05.2021 Luftfoto Sæby Havn-Foto Tom Jensen

18.05.2021 - Sæby Havn- Foto Tom Jensen

18.05.2021 - Maskiner der arbejder på havneudvidelsen_ Foto Tom Jensen

18.05.2021 Sæby Havn- Foto Tom Jensen

18.05.2021 - Der løftes mange tons på Sæby Havn- Foto Tom Jensen

18.05.2021 Der arbejdes på Sæby Havn- Foto Tom Jensen

18.05.2021 - Sæby Havn - Foto Tom Jensen

Tirsdag den 11. maj 2021
11.05.2021 - Maskiner der fortsat graver på havnen. Foto Tom Jensen

11.05.2021- Dronefoto fra havnen- Foto Tom Jensen11.05.2021 - Sæby HavnTorsdag den 6. maj 2021
Tirsdag den 27. april 2021Tirsdag den 20. april 2021

Onsdag den 14. april 2021

Mandag den 6. april 2021
06.04.2021 - Arbejdet fortsætter på Sæby Havn

06.04.2021 - Gravemaskinerne arbejder på højtryk på Sæby Havn_Foto Tom Jensen

06.04.2021 - Billede af CG Jensens varevogn foran en af maskinerne på Sæby Havn_Foto Tom Jensen


07.04.2021 - Håndværkerne er i gang med svejsearbejde på Sæby Havn_Foto Tom Jensen

06.04.2021 - Sæby havn_ Foto Tom Jensen

06.04.2021 - Travlhed på Sæby Havn_Foto Tom Jensen

06.04.2021 - Der bliver foretaget mange mål på Sæby Havn i forbindelse med Havneudvidelsen_ Foto Tom Jensen

06.04.2021 - Der slibes og svejses på på Sæby Havn_Foto Tom Jensen

06.04.2021 - Der graves forsat i havnebassinet i Sæby Havn_Foto Tom Jensen

06.04.2021 - Gravemaskinen gør klar til dagens arbejde på Sæby Havn_Foto Tom Jensen

06.04.2021 - Så er vi i maskinrummet - Sæby Havn_Foto Tom Jensen

Torsdag den 25. marts 2021

25.03.21 Der arbejdes fortsat med gravmaskiner på Havnen


25.03.21 Luftfoto af Sæby Havn


25.03.21 Luftfoto af Sæby Havn


25.03.21 Luftfoto over Sæby Havn


25.03.21 Gravmaskinen arbejder på havneudvidelsen


25.03.21 - Dronefoto af en maskine der arbejder på havneudvidelsen

Torsdag den 18. marts 2021

Tirsdag den 16. marts 2021

16.03.2021 Maskinerne kører bare derud af - Foto Tom JensenTorsdag den 4. marts 2021
Tirsdag den 2. marts 2021

Fredag den 26. februar 2021Fredag den 19. februar 2021

Torsdag den 11. februar 2021

Torsdag den 4. februar 2021

Fredag den 29. januar 2021

Torsdag den 21. januar 2021Tirsdag den 19. januar 2021

Fredag den 15. januar 2021Mandag den 11. januar 2021

Mandag den 4. januar 2021

Fredag den 11. december 2020En farlig Stranding i Sæby Havn september 1934

Mens vi har udvikling og fremtiden foran os med havneudvidelsen i Sæby, så bliver vi mindet om havnens historie. I 1934 strandede Kutter Marie FN 528 i havnen, og nu hvor vi oprenser langs ydermolen er vi stødt på flere af kutterens vragdele.

Se avisudklip af historien

To Mand siddet i Vand til Halsen det meste af Natten.

Skipperens Fader, en nogle og tredsaarig Mand, var surret til Masten

Lørdag Aften ved 7 ½-Tiden afsejlede Kutter ”Marie”, F.N. 528, fra Frederikshavn med Hals som Maal, idet Kutteren af Fisker C. Hemmingsen, Hals var købt her og nu skulde føres til sit fremtidige Hjemsted. Om Bord var foruden den unge Fisker, hans nogle og tredsaarige Fader, Landpostbud Hemmingsen.

Vindforholdene var ret gunstige, da kutteren forlod Havnen i Frederikshavn, men kort efter blæste det op til en ren Orkan af Nordøst. Under disse Forhold besluttede Skipperen ved 9 ½-Tiden af søge Havn i Sæby, men denne Havn er under saadanne Vindforhold vanskelig at besejle, og i Havneindløbet gik det galt. Et Par Braadsøer slog Skibet rundt og slyngede det op paa Stenene i søndre Side af Havnen.

Den unge Hemmingsen blev slaaet over Bord, men kom op paa Kutteren igen, og han søgte senere at slippe ind paa Land, idet der kun var et ganske kort Stykke ind til Molen, men forgæves. Hele den ene Side af Kutteren blev revet op, saa Skibet lækkede stærkt.

Den gamle Hemmingsen blev surret fast til Masten, og snart efter stod baade han og Sønnen i Vand til Halsen. Sønnen blev flere Gange slaaet over Bord, men kom hver Gang op paa Kutteren igen. Baade han og Faderen raabte længe om Hjælp men forgæves. Der er ingen Nattevagt paa Havnen i Sæby, og Stormen og Havet overdøvede Raabene.

Først ved 4 ½-Tiden blev de Skibbrudne opdaget af Fisker Hyttel, Fiskeriforeningens Formand. Stormen have blæst en Del af Gavlen til hans Hus ned, og han var derfor kommet saa tidligt ud. Hyttel opdagede den næsten sunkne Kutters Mastetop og tilkaldte endnu en Fisker, og ved at kaste et Tov ud til de to Mand paa Kutteren lykkedes det at faa dem bjerget i Land. De var uskadte, men ret medtagne af det langvarige Ophold i Vandet.

Den gamle Hemmingsen, der her var ude paa sin første Sejltur, tog da han havde faaet noget tørt Tøj paa, hjem til Hals, mens Skipperen forblev i Sæby. Det viste sig imidlertid i Gaar umuligt at bjerge kutteren, der bliver Vrag. Kutteren var forsikret.

Sæby Havn: et projekt i fællesskabHavneudvidelsen i Sæby har i mange år været en drøm for mange og nu bliver den en realitet til gavn og glæde for både lokalsamfundet, gæstesejlere og turister.

Frederikshavn Kommune har i rigtig mange år arbejdet med udviklingstanker for Sæby Havn.

Disse tanker blev for alvor gjort konkrete, da Frederikshavn Kommune i 2015 begyndte arbejdet med Masterplan Sæby. Sæby Erhvervsforening etablerede hurtigt bl.a. en arbejdsgruppe med direkte fokus på havnens udvikling, de erhvervsmæssige muligheder og bidrag.

Der gik ikke længe før at dette blev til et tæt parløb og samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Sæby Erhvervsforening, således at hinandens kræfter og roller kunne forenes og trække i samme retning.

I samarbejde med Kommunens arkitekt på opgaven Hasløv & Kjærsgaard blev der udarbejdet skitser og ansøgningsmateriale til Kystdirektoratet.

Det var en stor milepæl, at få afsendt ansøgningen, og en kæmpe lettelse at få anlægstilladelsen.

Nu kan drømmen gå i opfyldelse, og vi kan alle se frem til, Sæby Havn står færdig – Vi ønsker at forbinde byen og havnen, så borgerne, gæstesejlerne og turisterne får fornøjelsen af at opleve hele Sæby.

Baggrund, projekt og vision

Udvidelsen af Sæby Havn omfatter både etablering af et nyt havnebassin og havneområde, syd for den eksi­sterende indsejling til havnen, samt ændringer i den nuværende anvendelse af dele af det eksisterende havneareal.

Der er flere grunde til havneudvidelsen. Konkret oplever Sæby Havn en øget efterspørgsel efter bådpladser til såvel hjemmehørende både som gæstesejlere. En efterspørgsel som havnen ikke har kunnet imødekomme med de nuværende ca. 200 pladser.

Men havneudvidelsen er i lige så høj grad med baggrund i ønsket om at fremme hele erhvervs-, turisme og bosætningsperspektivet, som Kommunen forventer at kunne givet et stort løft ved at foretage en så stor investering i infrastrukturen.

Derfor er et nyt havnebassin, som giver flere bådpladser, en høj prioritet for havneudvidelsen. Men der skal også være plads til andet – i udvidelsen vil et andet havnebassin både give pladser til småbåde og mulighed for et rekreativt område til vand aktiviteter; vinterbadning, svømmere, kajakker, dykkere og SUP’er til træning samt stævner. Foreninger, klubber m.fl. får derved mulighed for at tage aktivt del i udviklingen af Sæby havn.

Ydermere byder den nye Sæby Havn på udvidelse af havnens landarealer, som i fremtiden kan skabe mulighed for mere vinteropbevaring, parkering samt havnerelaterede aktiviteter og bebyggelser.

Den nye del af Sæby Havn vil fra slutningen af 2021 være funktionsdygtig med broer, stier og servicebygning.

Havnen skal siden løbende apteres med øvrige elementer og videreudvikles til gavn for lokalsamfundet og livet på havnen. Der kan komme aktiviteter og tiltag som vi endnu ikke har tænkt på – derfor vil vi udvikle havnen i fællesskab.

- Planche til Sæby Havn - marts 2021

- Se Tidslinjen for havneudvidelsen

Første spadestik på Sæby Havn

På den første hverdag efter nytår, den 4. januar 2021, tog borgmester Birgit S. Hansen og Formand for Teknisk Udvalg, Karsten Thomsen første spadestik til havneudvidelsen. Grundet restriktioner i forbindelse med covid-19 pandemien, var arrangementet lukket for offentligheden, men Frederikshavn Kommune sendte live fra Facebook.

Se første spadestik via følgende link: https://fb.watch/2OOepV0X7a/  

På byrådsmødet den 24. juni 2020 blev lokalplanen for udvidelsen af Sæby Havn endeligt godkendt og til oktober går byggeriet i gang.


Pressemeddelelse

Nu er den spændende udvidelse af Sæby Havn et godt skridt tættere på at blive til virkelighed. Anlægsarbejdet sættes i gang til efteråret og herefter begynder det nye havneområde at tage form med blandt andet plads til endnu flere sejlere og et stort vandaktivitetsområde. 

- Det glæder mig, at vi med godkendelsen af lokalplanen nu endelig kan komme i gang med den spændende udvikling af havneområdet i Sæby. Vi mærker lige nu en stor interesse for byen, og med havneudvidelsen fremmer vi både Sæby Havn som lystbådehavn med gode faciliteter til byens borgere og foreninger – samtidig med, at havneudvidelsen har potentiale til at gøre Sæby endnu mere attraktiv at besøge og flytte til. Det bliver fantastisk – både for Sæby og for hele Frederikshavn Kommune, siger Karsten Thomsen, formand, Teknisk Udvalg.

Udbudsprocessen er samtidig godt i gang og fem prækvalificerede entreprenører arbejder lige nu på at færdiggøre deres tilbud på udførelsen af projektet. Tilbuddene kommer til vurdering og forhandling i august og september - og kontrakten forventes at blive underskrevet sidst i september - med anlægsstart i oktober 2020 og forventet aflevering til oktober 2021.

Udvikling i samarbejde med erhvervs- og foreningsliv
Det nye havneområde skal etableres syd for den nuværende indsejling med bl.a. ny mole og et vandaktivitetsområde til vinterbadere, svømmere, kajakroere, dykkere og SUP’ere. Flere funktioner bliver flyttet fra det nuværende – og til det nye havneområde og bindes sammen af promenader langs kajer og moler.

Vi leverer ikke en nøglefærdig havn, hvor alt står færdigt på én gang. Vi anlægger en råhavn, hvor Kommunen står for investeringen i de nye havnebassiner og i selve infrastrukturen på havnen. Herfra skal den videre udvikling og investering ske i tæt samarbejde med private og foreninger - ud fra de rammer, der nu er vedtaget, siger Karsten Thomsen, formand, Teknisk Udvalg.

På Sæby Havn er der flere steder sat plancher op, så alle interesserede kan se og læse mere om planerne for, hvordan den nye havn kommer til at se ud.

 

På billedet kan du se, hvor du kan finde de forskellige faciliteter i Sæby havn, når havneudvidelsen er  færdig, bl.a.:

 • De gamle erhvervsbygninger
 • Havnekontor
 • Mastehal
 • Multihal
 • Ny bro
 • Ny promenade
 • Servicebygning
 • Servicekaj
 • Skonnertkaj
 • Skure
 • Strandengen
 • Vandaktivitetsområde
 • Vandsportens Hus
 • Vinterbadeklub
 • Vinteropbevaring
 • Værkstedsbygning
 • Øen

CG Jensen A/S bliver totalentreprenør på det store havneudvidelsesprojekt i Sæby. Det blev offentliggjort efter et ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg torsdag eftermiddag

Til november begynder maskinerne at snurre på Sæby Havn. Udbuds- og evalueringsprocessen er afsluttet, CG Jensen A/S er udpeget som totalentreprenør og det betyder, at selve anlægsarbejdet til det spændende havneudvidelsesprojekt nu kan sættes i gang.

Det er et flot projekt, der læner sig tæt op af det, vi har udbudt, så vi er selvfølgelig rigtig glade. Det har været en lang proces, men nu har vi nået en vigtig milepæl og kan endelig komme i gang. Udvidelsen af Sæby Havn har stor betydning for lokalområdet og kan bidrage til at gøre Sæby endnu mere attraktiv at bo i, besøge og flytte til, siger Karsten Thomsen, formand, Teknisk Udvalg, Frederikshavn Kommune.

Det nye havneområde bliver anlagt syd for den nuværende indsejling. Det består blandt andet af en 600 meter lang ydermole, to nye havnebassiner med ekstra bådpladser og et vandaktivitetsområde til vinterbadere, svømmere, kajakroere, dykkere og SUP’ere. Samtidig skal der etableres nye landarealer med plads til vinteropbevaring af både.

Flere funktioner flyttes fra det nuværende havneområde - til det nye, og de to områder skal bindes sammen af broer og promenader langs kajer og moler.

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.