Lovnyt omkring påføring og fjernelse af bundmaling

Billede af en båd, der får maling illustrerer lovnyt om nye regler for påføring af maling

Havne og sejlere skal forberede sig på nye bundmalingsreglerFremover skal bundmalinger godkendes efter reglerne i EUs biocidforordning. Det betyder, at kobber og visse andre biocider fortsat vil være tilladt som aktivstof i bundmalinger, der sælges på det danske marked. Men kravene til påføring og fjernelse af bundmaling skærpes for bådejerne.

I snart 10 år har arbejdet med at risikovurdere og godkende biocider i EU været reguleret af Biocidforordningen*1. Biocider er de aktive stoffer i et biocidprodukt, som også bruges i bundmaling. Arbejdet nærmer sig nu sin afslutning,  og resultatet er en positivliste over aktivstoffer, som det fremover er tilladt at anvende i bundmalinger, der sælges på det europæiske marked. På positivlisten er de kobberforbindelser, der allerede bruges i de bundmalinger, som findes i handelen i dag.

Men selv om kobber og andre biocider er godkendt som aktivstof, skal selve den maling, hvori de indgår, også godkendes, inden malingen må sælges.

Bundmalingsproducenterne har således senest 31. december 2017 indsendt ansøgninger til Miljøstyrelsen, med de produkter, de ønsker at få godkendt efter EUs biocidforordning. 

Processen med at få godkendt selve bundmalingerne forventes at tage 2 år – dvs. de første produkter forventes at være godkendt til sæsonen 2020.


Eksisterende bundmalinger på markedet, må anvendes indtil de nye bundmalinger er blevet godkendt, såfremt de er registreret i Produktregistret og ansøgt hos Miljøstyrelsen. Er der bundmalinger på markedet, som indeholder et aktivstof, der ikke er godkendt eller søgt godkendt, må den pågældende bundmaling ikke sælges eller anvendes. Miljøstyrelsen barsler med en liste over de bundmalinger, der lovligt kan anvendes, indtil de nye produkter er godkendt.

Fra 2020 skærpes kravene til bådejerne, når de arbejder med bundmaling. Det drejer sig bl.a. om krav til afslibning og anden håndtering af bundmaling. Det vil fremgå af etiketten på bundmalingsbøtten: 
”Etiketter, og sikkerhedsdatablade, hvor sådanne er udarbejdet, skal angive, at påføring, vedligeholdelses- og reparationsaktiviteter skal udføres inden for et aflukket område på en uigennemtrængelig hård bund eller på jorden, dækket af et uigennemtrængeligt materiale for at forhindre spild og minimere emissioner til miljøet, og at eventuelle spild af eller affald med [bundmalingsproduktet] skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.”

*1Forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af  biocidholdige produkter

”Dette medfører samtidig et nyt strafansvar for brugeren og stiller helt særlige krav til tilgængelige faciliteter på havnen," siger Birgitte Skou Cordua fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsens kemikalieinspektion har således mulighed for at håndhæve reglerne over for enkeltpersoner, som udfører miljøbelastende aktiviteter i strid med anvisningerne på etiketten.

For at sejlerne kan overholde reglerne og undgå straf, er det vigtigt at følge ”Retningslinjer for miljørigtig fjernelse af bundmaling” herunder, at havnene har faciliteter, så miljøforurening med bundmaling  undgås.

Dette kan fx gøres ved at anskaffe egnet materiel til hhv. afdækning og opsamling, så rester af bundmaling og slibestøv i forbindelse med påføring og slibning opsamles.

”Produkter godkendt efter biocidforordningen forventes på markedet til 2020 sæsonen. Der er altså et år til at få faciliteterne på plads, hvis de ikke allerede er i drift”, siger Birgitte Skou Cordua fra Miljøstyrelsen.

 

- som sejlerne bør sikre overholdes, når den
gamle bundmaling skal slibes eller helt fjernes.

 

8.1 Grundlæggende princip

  • Undgå spild af malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen. 

8.2 God praksis

  • Opsaml alt malingsafskrab og slibestøv.  
  • Dette opnås mest effektivt ved at anvende afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en støvsuger.
    Fjernelse og slibning af bundmaling bør kun finde sted med havnens udstyr eller udstyr og metoder godkendt af havnebestyrelsen efter havnefogedens anvisninger.
  • Kemikalier eller vådslibning bør ikke anvendes til fjernelse af bundmaling.
  • Afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner, gelcoathøvl, m.v.) må kun anvendes, når det via støvsugerslange er koblet til en støvsuger.
  • Sandblæsning/-svirpning skal altid anmeldes til kommunen. Dette gøres i god tid forud for behandlingen, således at kommunen kan rådgive om eller eventuelt stille krav til, hvordan sandblæsningen skal udføres, herunder hvordan afrenset materiale og sand efterfølgende skal håndteres. Det anbefales, at båden ”pakkes ind” i et telt for at undgå støvspredning

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.