Skilteregulativ

Billede illustrerer et skilteregulativ

er skilte som opsættes på virksomheder og bygninger, og som har til formål at vise, hvor den givne virksomhed har til huse samt at indikere, hvilke produkter virksomheden eventuelt udbyder. Skiltning og reklamering må kun ske på bygningssider - ikke på tage. Skiltenes proportioner skal tilpasses de pågældende bygninger. Udseendet skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Sæby Byråd.

opsættes i trafik- og knudepunkter på havnen. Skiltene henviser med pil til f.eks. havnekontor, toiletter, forretninger, telefoner m.v.. Skiltene har et ensartet udseende og opsættes på den galvaniserede galge som er valgt af Teknisk Udvalg. Skiltene skal tillige have ensartede dimensioner og baggrundsfarve. Havnen indkøber skiltene og virksomheden, der henvises til, betaler efterfølgende havnen.

opsættes hvor det er nødvendigt f.eks. ved affaldscontainere og oplyser om sortering af affald og aflevering af malingsrester o. lign. Skiltenes udseende skal være det internationalt anerkendte piktogramsystem.

opsættes i henhold til færdselsloven

kan for eksempel være fra Fiskerikontrollen, der oplyser om fredningsbælter og lignende.

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.